Bên cạnh đó, chính sự thoải mái và thuận tiện mà Cuise Control mang lại mà nhiều người lái sẽ bị buồn ngủ hoặc mất tập trung dẫn đến không kịp xử lý các tình huống khẩn cấp trên đường bởi không phải quan tâm tới chân ga và tốc độ. Vì vậy, sử dụng Cruise Control, nhà sản xuất luôn khuyến cá các lái xe tập trung điều khiển tay lá và quan sát tình hình giao thông để có những xử lý kịp thời trong trường hợp khẩn cấp.